Trung tâm Kỹ thuật

01/10/2014

Trung tâm Kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, có chức năng đảm bảo kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.

Các tin đã đưa: