Bộ TTTT xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 20/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu kết nối vô tuyến theo xu hướng phát triển công nghệ và nhu cầu sử dụng cũng như định hướng sản xuất, kinh doanh thiết bị VTĐ tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT và thông tư 46/2016/TT-BTTTT.

Những quốc gia nào trên thế giới đang đầu tư vào nghiên cứu 6G?

Công nghệ di động thế hệ thứ 6 (6G) dự kiến sẽ ra mắt thương mại vào năm 2030. Mặc dù vẫn còn khoảng 10 năm nữa 6G mới trở thành hiện thực, nhưng hiện nay nhiều quốc gia và các tổ chức trên thế giới đã lên kế hoạch đầu tư vào nghiên cứu công nghệ mới này.