Trung tâm I triển khai kiểm soát, xử lý can nhiễu tần số phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm góp phần đảm bảo thông suốt, an toàn an ninh thông tin phục vụ Ngày Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát và xử lý nhiễu tần số vô tuyến điện phục vụ công tác bầu cử tại 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý.

Bộ TTTT xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 20/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu kết nối vô tuyến theo xu hướng phát triển công nghệ và nhu cầu sử dụng cũng như định hướng sản xuất, kinh doanh thiết bị VTĐ tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT và thông tư 46/2016/TT-BTTTT.

Cơ hội, thách thức trong phát triển Open RAN

Thị trường thiết bị RAN (Radio Access Network) hiện do một vài nhà cung cấp (Vendor) truyền thống chi phối. Với nỗ lực tạo ra sự canh tranh và đa dạng hóa nguồn cung cấp, một số hiệp hội các nhà mạng di động/doanh nghiệp đã cùng nhau phát triển mạng truy cập vô tuyến mở (Open RAN), trong đó công nghệ RAN độc quyền được thay thế bằng các công nghệ chuẩn mở. Bên cạnh những cơ hội mà Open RAN mang lại như khả năng triển khai mạng 4G/5G Open RAN tại khu vực nông thôn hay triển khai mạng di động dùng riêng thì vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần được giải quyết như tiêu chuẩn mở, hiệu suất sử dụng, chi phí vận hành và khả năng tương thích,...