Cục Tần số VTĐ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021

06/03/2021

(rfd.gov.vn)- Ngày 05/3/2021, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021, với sự tham dự của gần 300 công chức, viên chức và người lao động (CCVC) trong toàn Cục. Hội nghị được thực hiện trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Cục tại Hà Nội và 07 điểm cầu của các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực. Cục trưởng Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiến tới Hội nghị này, 18/18 đơn vị thuộc Cục đã tổ chức Hội nghị CCVC cấp đơn vị thảo luận, góp ý cho các báo cáo quan trọng của Cục, như: Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 và một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2021; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2020; tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và mục tiêu, biện pháp thi đua năm 2021; các Báo cáo về đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng về thực hiện kế hoạch công tác năm 2020;… Kết quả, có 21 ý kiến đề xuất, góp ý gửi đến Hội nghị CCVC cấp Cục. Các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào những vấn đề về tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; thu chi tài chính; đầu tư trang thiết bị làm việc và các vấn đề về chuyên môn.

Tại Hội nghị CCVC năm 2021 của Cục, ngay sau phần phát biểu của Cục trưởng Nguyễn Đức Trung kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, các đại biểu đã nghe giải trình những ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị; báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Thanh tra Nhân dân; chứng kiến Cục trưởng Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Công đoàn Cục Nguyễn Phương Anh ký kết Giao ước thi đua năm 2021.

Cục trưởng Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì Hội nghị

Hội nghị CCVC Cục Tần số VTĐ năm 2021 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết hội nghị với 10 nội dung trọng tâm, như: Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết của CCVC, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cục đảm bảo tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số Cục Tần số giai đoạn 2021-2025; đổi mới công tác quản lý, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ; chú trọng tạo điều kiện nâng cao trình độ cho CCVC thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học và ngoại ngữ; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động; đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định đối với CCVC và người lao động; phối hợp động viên, thăm hỏi kịp thời CCVC, người lao động và thân nhân khi ốm đau, hiếu hỷ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021; duy trì chế độ bảo hiểm thân thể cho CCVC và người lao động làm các công việc nặng nhọc và độc hại theo quy định; tổ chức các hoạt động phù hợp để tăng sự gắn kết, tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho CCVC và người lao động;…

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2021

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Đức Trung thay mặt Lãnh đạo Cục cảm ơn toàn thể CCVC của Cục đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là khó khăn do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid, để giúp Cục hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh đánh giá cao các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Cục trưởng đã ghi nhận các đơn vị hậu cần đã rất cố gắng trong khả năng có thể đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho Cục trong năm qua.

Cục trưởng Nguyễn Đức Trung bày tỏ hy vọng, với khác biệt ngay từ đầu năm 2021 trong công tác lập kế hoạch với tiến độ chi tiết và phân công người chịu trách nhiệm rõ ràng trong mỗi nhiệm vụ; cùng với quyết tâm hoàn thành một số nhiệm vụ lớn như tổ chức đấu giá băng tần, được thông qua đề nghị xây dựng Luật Tần số sửa đổi, bổ sung,… Cục Tần số VTĐ sẽ đạt được chỉ tiêu thi đua năm 2021 đã đăng ký: Cờ Thi đua của Chính phủ.

Hồng Hạnh