Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 129 văn bản

Quyết định 535/QĐ-BTTT

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ngày ban hành: 26/04/2021

Ngày có hiệu lực: 26/04/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 06/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2020/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 06/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 14/05/2020

Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày có hiệu lực: 15/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 12/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 11/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài Chính - Kế Toán

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 10/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 694-806 Mhz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày có hiệu lực: 16/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 20/03/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực